מידע חשוב

הוספת סעיף גמגום בביטוח הלאומי

לצפייה בסעיף בביטוח לאומי

1. גמגום היום מופיע כסעיף נפרד בביטוח לאומי (סעיף 7א) בעקבות פעילות של אמבי בסיוע ח"כ אילן גילאון.
2. ניתן להוריד את טופס התביעה לקצבת נכות כללית (טופס 7801) באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.
טופס מהאתר של ביטוח לאומי
3. קצבת נכות כללית ניתנת למי שנקבעה לו נכות רפואית מזכה על פי החוק, ועקב הליקוי/ים איבד מכושרו להשתכר באופן חלקי או מלא.
יחד עם זאת, אדם שנקבע לו נכות רפואית בשיעור 20% ומעלה, יכול לפנות למחלקת שיקום לברר את זכויותיו.
4. הזכאות לקצבת נכות אינה מגבילה את המבוטח לעבוד/לפנות למשרה ציבורית.
במידה ומי שמקבל קצבת נכות מתחיל לעבוד, עליו לעדכן את הביטוח הלאומי במידע על הכנסותיו ולפי הנתונים ייבחנו את המשך זכאותו לקצבה.
5. במידה וברצונכם לקבל מידע על חוק נכות כללית, ניתן לפנות אלינו.

אגף גמלאות נכות
המוסד לביטוח לאומי

נ.ב.
לצפייה בספר הליקויים המלא של ביטוח לאומי בקישור הבא: לחץ כאן .
השינויים החדשים שנכנסו לתוקף בתקנון ביטוח לאומי מאפשרים לאנשים מגמגמים לקבל קצבת נכות במקרים מסוימים.
אף על פי שאנשים מגמגמים רבים לא מחשיבים את הגמגום שלהם כנכות, ישנם מקרים בהם הגמגום מפריע לאדם המגמגם למצוא עבודה ההולמת את קישוריו וניסיונו, ולעתים אף יכול לפגוע ביכולת להשתכר ולהתפרנס בכבוד, הקצבה נועדה לסייע במקרים כאלה.

*מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, האמור לעיל פונה לשני המינים כאחד!

 

 

מגילת זכויות וחובות לאנשים מגמגמים מאת אמבי

הקדמה

מגילת הזכויות והחובות לאנשים המגמגמים היא יוזמה משותפת של אנשים מגמגמים , קלינאי תקשורת וחוקרים שכוננה בשנת 2000. היא מספקת מסגרת לבניית עולם אנושי יותר, צודק וסבלני עבור מיליוני האנשים המגמגמים.

בחברתנו, הדיבור נחשב לאחד האמצעים החשובים ביותר לתקשורת בין-אישית. בעוד אמצעים אחרים, כמו כתיבה , עשויים להיות עדיפים לעיתים בהעברת תוכן המסרים, הדיבור לא רק מכיל את התוכן אלא גם מוסיף מידע אודות כוונת הדובר, תחושותיו, אישיותו והשקפותיו.לכן אנשים שקוראים ספרים נוהגים גם ללכת למפגשי קריאה בהם הסופר קורא את אותם הספרים , וזו גם הסיבה שבגללה משקיעים מיליוני דולרים בפיתוח כלים המאפשרים  זיהוי קול אוטומטי ושילוב קול ותמונה בתקשורת האלקטרונית.

לצערנו, החלון שמספק הדיבור לזהותו העצמית של הדובר, יכול להוביל גם לתפיסות סטריאוטיפיות כאשר מדובר באנשים בעלי הפרעות בדיבור, החורגות מעבר לקשיי הדיבור שלהם.
לצערנו , החלון שמספק הדיבור לזהותו העצמית של הדובר , יכול להוביל גם לתפיסות סטריאוטיפיות כאשר מדובר באנשים בעלי הפרעות בדיבור , החורגות מעבר לקשיי הדיבור שלהם.

בעוד הדיבור נלקח כמובן מאליו עבור רוב האנשים, השימוש בשפה מדוברת מהווה אתגר עבור מיליוני אנשים מגמגמים  ברחבי העולם. מעריכים שבערך 1% או 60 מיליון מתוך 6 מיליארד האנשים איתם אנו חולקים את עולמנו – מגמגמים. לרבים  מהאנשים האלה, תקשורת יומיומית היא מאבק מתמשך. לרבים מהם, הדיבור אינו פותח דלתות אלא סוגר אותן בפני התפתחות ומימוש עצמי  בין-אישי, אקדמי ומקצועי.

למרות ההתקדמות בהבנתנו את הגמגום והטיפול בו , להרבה אנשים מגמגמים ברחבי העולם  אין גישה לשירותים ולתמיכה המגיעים להם.

מגילה זו נכתבה כדי לעודד עמדות ומעשים שבעזרתם יוכלו אנשים מגמגמים לממש את שאיפותיהם ולהובילם לחיים מוצלחים ופוריים. המגילה מכירה באחריות ההדדית של המאזינים והחברה ליצירת אווירה בה יוכלו אנשים מגמגמים לפתח את שאיפותיהם וכישוריהם , ולאנשים המגמגמים ליצור הבנה טובה יותר ולהפוך לשותפים פעילים בעיצוב עתידם.

לאדם המגמגם יש זכות …

 1. לגמגם או לדבר בשטף ככל שאדם יכול או בוחר.
 2. לתקשר ללא תלות במידת הגמגום.
 3. לקבל יחס של כבוד והערכה  מצד יחידים, קבוצות, חברות , מוסדות ממשלתיים, ארגונים, ואמצעי התקשורת ואמנות.
 4. למידע זמין ומדויק אודות הגמגום.
 5. להגנה של החוק ללא תלות במידת הגמגום.
 6. לקבל מידע מלא אודות תכניות טיפול , לרבות סיכויי ההצלחה, הכישלון או הרעה חוזרת.
 7. לקבל טיפול בהתאם לצרכים , לבעיות ולתכונות הייחודיים של האדם מאנשי מקצוע שהוכשרו לטפל בגמגום ובבעיות הנלוות אליו.
 8. לבחור להשתתף בטיפול , לבחור להימנע  מטיפול , או להחליף טיפול או מטפל ללא דעה משוחדת ומבלי להיפגע.

לאדם המגמגם יש מחויבות …

 1. להבין שהמאזינים או השותפים לשיחה עשויים לא להיות מודעים לנושא הגמגום והשלכותיו או שהם עשויים להחזיק בדעות שונות לגביו.
 2. להודיע למאזינים או לשותפים לשיחה אם יש צורך בתוספת זמן כדי לתקשר.
 3. לבחור להשתתף בטיפול אם רצונו בכך , ולעשות כך באופן פתוח , פעיל ותוך שיתוף פעולה מלא עם הנוגעים בדבר.
 4. לעשות כמיטב יכולתו כדי להתגבר על מגבלות שנוצרו בגלל הגמגום , לרבות פיתוח הערכה ריאלית לגבי יתרונותיו ומגרעותיו ואולי שמץ של הומור עצמי בריא.
 5. להתייחס לאחרים הסובלים מבעיות , נכויות או מגבלות בהגינות ביושר ובכבוד ללא קשר למהות מצבם.
 6. להיות מודע לכוחו לקדם את המודעות לגמגום ולהשלכותיו.

 

 

 

מסמך של משרד הבריאות

מצורף מסמך של משרד הבריאות ,שמסדיר את הטיפול בגמגום.

המסמך מסביר מהי בעיית הגמגום,מה שכיחותה.

מי רשאי לאבחן את הבעייה?

מי מטפל בבעייה?

העתקים נשלחו לכל הארגונים הרלוואנטים.והתקווה היא שהמסמך יסדיר את הטיפול בגמגום.

למסמך המלא

 

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

סימנו עבורכם בצהוב את עיקר הדברים.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994

  • 3. הזכות לשירותי בריאות (תיקון: תש"ע)
   • א. כל תושב זכאי לשירותי בריאות לפי חוק זה, אלא אם כן הוא זכאי להם מכוח חיקוק אחר.
   • ב. המדינה אחראית למימון סל שירותי הבריאות מהמקורות המנויים בסעיף 13.
   • ג. קופת חולים אחראית כלפי מי שרשום בה למתן מלוא שירותי הבריאות שלהם הוא זכאי לפי חוק זה ואולם לגבי מי שרשום בתאגיד ייעודי – יהיה התאגיד הייעודי אחראי כלפיו למתן שירותי רפואת השיניים הכלליים המנויים בתוספת השנייה.
   • ד. שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות יינתנו בישראל, לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח, והכל במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות קופות החולים לפי סעיף 13.
   • ה. שירותי הבריאות יינתנו תוך שמירה על כבוד האדם, הגנה על הפרטיות ושמירה על הסודיות הרפואית.

 

  • 6. תחומי שירותי הבריאות (תיקון: תשנ"ז, תש"ע)
   • א. שירותי הבריאות יינתנו על-פי סל שירותי הבריאות בתחומים אלה –
    • 1. חוק ביטוח בריאות ממלכתי רפואה מונעת אישית וחינוך לבריאות;
    • 2. אבחון רפואי:
    • 3. טיפול רפואי אמבולטורי, לרבות טיפול נפשי, בין במרפאה ובין בבית,לרבות במעון כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965:
    • 4. אשפוז כללי, אשפוז פסיכיאטרי, אשפוז פסיכו גריאטרי ואשפוז כרוני סיעודי:
    • 5. שיקום רפואי, לרבות שיקום פסיכולוגי, פיזיותרפיה, ריפוי הדיבור, ריפוי בעיסוק ועבודה סוציאלית בתחום הבריאות:
    • 6. הספקת תרופות;
    • 7. מכשירים ואבזרי עזר רפואיים;
    • 8. רפואת שיניים מונעת לילדים, עד גיל שיקבע שר הבריאות בתקנות;
    • 9. עזרה רפואית ראשונה, והסעת לבית חולים או למרפאה;
    • 10. שירותי רפואה בעבודה;
    • 11. טיפול רפואי ונפשי לגמילה לנפגעי סמים ואלכוהול;
    • 12. בריאות השן.
   • ב. שר הבריאות רשאי בצו, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, להוסיף על התחומים המפורטים בסעיף קטן (א)(1) עד (11); הוספת תחום תפורסם בתוספת הראשונה.

 

 • 7. סל שירותי הבריאות (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ז, תשנ"ח)
  • א. בחוק זה –
   • "סל שירותי הבריאות – הפירוט שבסעיף 7א ושבתוספות השניה והשלישית של שירותי הבריאות שיינתנו למבוטח בכל תחום מהתחומים המנויים בסעיף 6 ובתוספת הראשונה בכפוף לאמור בסעיף 8;
   • "סל השירותים הבסיסי"
    • 1. שירותי הבריאות שנתנה קופת החולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל לחבריה במועד הקובע לרבות תשלומים מיוחדים ששילם החבר, הכל כמפורט בתוספת השניה;
    • 2. שירותי הבריאות שנתנה המדינה לפרט במועד הקובע, כמפורט בתוספת השלישית, והכל לפי התנאים והתשלומים שהיו נהוגים ערב תחילתו של חוק זה ושיפרסם שר הבריאות ברשומות;
    • 3. בוטל.
    • 4. שירותי רפואה בעבודה כאמור בסעיף 7א;
    • 5. רשימת התרופות והתשלומים עבורן שהיו נהוגים במועד הקובע בקופת החולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל כפי שיפורט בצו לפי סעיף 8(ז).
  • ב. סל השירותים הבסיסי הוא סל שירותי הבריאות.

תוספת שנייה (סעיף 7(א)) לחוק בריאות ממלכתי – חלק ראשון

עדכון אחרון: ס"ח תש"ע, חוברת 2248, עמ' 570, תיקון 49 (תיקון 38 עדיין לא חוקק)
עדכון אחרון: ס"ח תשס"ח, חוברת 2161, עמ' 609, הוראת שעה עד 31/12/2010
עדכון אחרון: ק"ת תש"ע, חוברת 6901, עמ' 1277, תיקון מס' 3

חלק זה הוא החלק הראשון של התוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. ראה חלק שני "שרותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח".
שירותי הבריאות של קופת החולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל לחבריה במועד הקובע

 • מבוא (תיקון תשס"ו , הכותרת אינה מובאת במקור)

על אף האמור בחלקים 1 עד 6 בתוספת זו, השתתפות עצמית ממבוטחים בעד התרופות המפורטות בצו זה, תיגבה בהתאם לכללי תכנית הגביה שאושרה לכל אחת מקופות החולים לפי סעיף 8 לחוק, בכפוף לכל שינוי עתידי באותה תכנית, וכל עוד התכנית תקפה, ואולם –

   • 1. ההשתתפות העצמית בעד התרופות ELETRIPTAN, ZOLMITRIPTAN ו -RIZATTRIPTAN תהיה שווה לתשלום הנגבה בכל קופת חולים בעד התרופה SUMATRIPTAN, אך תקרת ההשתתפות בעד תרופות לחולה כרוני, הקבועה בתכנית הגביה של כל קופה, תחול גם עליהן;
   • 2. התרופה VETEPORFIN תינתן בלא תשלום.

 

  • 20. התפתחות הילד (תיקון תשס"ט)
   • א. שירותים שיכללו:
    • 1. אבחון וטיפול על ידי צוות רב מקצועי בילדים עד גיל תשע שנים. צוות רב מקצועי כולל: רופא מומחה בנוירולוגיית ילדים או רופא ילדים מומחה בעל ניסיון בתחום התפתחות הילד, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, עובד סוציאלי, קלינאי תקשורת, מרפא בעיסוק.
    • 2. אבחון וריפוי בהפרעות דיבור לילדים עד גיל תשע שנים.
    • 3. טיפול צוות רב מקצועי בילדים עם נכויות סומטיות עד גיל 18.
    • 4. אבחון רפואי לילדים עד גיל 18.
    • 5. טיפול רב מקצועי בדיספונקציה מוחית מזערית, למעט הפרעות ריכוז וקשב או ליקויי למידה, ליקוי שפה ודיבור, הפרעות בתקשורת או סרבול מוטורי לילדים עד גיל תשע (לילדים עם נכויות סומטיות עד גיל 18).
    • 6. טיפול רב מקצועי בילדים עד גיל 6 עם הפרעות ריכוז וקשב או ליקויי למידה.
    • 7. טיפול צוות רב–מקצועי בילדים עד גיל 18 שאובחנו כמצויים בספקטרום האוטיסטי לפי הגדרות מדריך הסיווג והאבחון DSM-4 , למעט ילדים כאמור עד גיל 7 המממשים את זכאותם לטיפול בריאותי מקדם בהתאם להוראות התוספת השלישית.
   • ב. שירותי אבחון כאמור בסעיף קטן (א) יינתנו רק לפי אישור שניתן מטעם קופת חולים בידי רופא מומחה בנוירולוגיית ילדים או רופא ילדים מומחה בעל ניסיון בתחום התפתחות הילד.
   • ג. שירותי האבחון יינתנו במכון להתפתחות הילד שהכיר בו משרד הבריאות או ביחידה לטיפול התפתחותי, שהכיר בה משרד הבריאות, או בידי עובד בעל תעודת הכרה במעמד שנתן לו משרד הבריאות ושיש לו ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה במכון או ביחידה כאמור, והוא עובד על פי תכנית טיפול שהתוו מכון או יחידה כאמור.

 

 • 22. מקצועות פארה-רפואיים
  • א. פיזיותרפיה –
   • 1. פיזיותרפיה בעת אשפוז כולל הערכה ראשונית והדרכה
   • 2. פיזיותרפיה חריפה בקהילה:
    הערכה וטיפול במקרים חריפים, מבוגרים וילדים במחלות, כגון –
    – כוויות
    – טראומה
    – אחרי אירוע מוחי
    – ניתוחים
    – מצבי נשימה חריפים
   • 3. פיזיותרפיה כרונית בקהילה:
    • 1. הערכה וטיפול במקרים כרוניים במבוגרים וילדים או במחלות, כגון: במחלות נוירולוגיות, נווניות, במחלות מפרקים ושרירים.
   • 4. קבוצות יציבה לילדים –
   • 5. קבוצות יציבה אשר נתנות כחלק אינטגרלי של הטיפול
  • ב. ריפוי בעיסוק –
   • 1. בעת אשפוז
   • 2. איבחון וטיפול בקהילה במצבים כרוניים, כגון: אחרי אירוע מוחי, מחלות ניווניות, מחלות מפרקים.
    – במצבים חריפים, כגון: לאחר ניתוחים בכף היד, כוויות או טראומה
  • ג. הפרעות בתקשורת (ריפוי דיבור)
   • 1. בדיקות שמיעה
   • 2. התאמת מכשיר שמיעה
   • 3. אימוני שמיעה, קריאת שפתיים והדרכה
   • 4. אבחון שפה ודיבור
   • 5. טיפול בשפה ודיבור
   • 6. טיפול קול
   • 7. טיפול בהפרעות קול כתוצאה מהתערבות כירורגית
   • 8. טיפול בצרידות למורים
   • 9. טיפול בגמגום
  • ד. שרות פסיכולוגי
   • 1. שרותי אבחון והערכה פסיכולוגיים.
   • 2. יעוץ פסיכולוגי במרפאות ראשוניות, בבתי חולים כלליים, במכונים ובגנים טיפוליים.
   • 3. טיפול פרטני, זוגי, משפחתי וקבוצתי.
   • 4. התערבות פסיכולוגית בזמן משבר.
   • 5. טיפול פסיכולוגי שיקומי ונוירופסיכולוגי.
   • 6. טיפול פסיכותרפוטי פעיל וממושך לא יותר משנתיים, במידה שקיימת אינדיקציה למתן טיפולים מעבר לכך – על פי המלצת הגורם המטפל הבכיר
  • ה. עבודה סוציאלית –
   • 1. טיפול פסיכוסוציאלי למטרות רפואיות במצבים חריפים
   • 2. טיפול פסיכוסוציאלי למטרות רפואיות במחלות ממושכות
   • 3. טיפול בחולה ובמשפחתו בסיוע למיצוי משאבים אישיים וגיוס משאבים קהילתיים, וחברתיים ומוסדיים לטפול בחולה כחלופה לאשפוז או מניעתו
  • ו. תזונה ודיאטה –
   • 1. הנחיות והדרכה לדיאטה בעת אשפוז
   • 2. דיאטה ותזונה – טיפול בחולים חריפים וכרוניים בקהילה ובמרפאות חוץ של בתי-חולים.
   • 3. טיפול דיאטתי ותזונה לחולים המטופלים בדיאליזה וחולי כליות כרוניים, סוכרת, היפרליפידמיה ומקרים חריגים

תוספת שניה – שרותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח

עדכון אחרון: ס"ח תש"ע, חוברת 2248, עמ' 570, תיקון 49 (תיקון 38 עדיין לא חוקק)
עדכון אחרון: ס"ח תשס"ח, חוברת 2161, עמ' 609, הוראת שעה עד 31/12/2010
עדכון אחרון: ק"ת תש"ע, חוברת 6901, עמ' 1277, הוראת שעה עד 31/12/2010
עדכון אחרון: ק"ת תש"ע, חוברת 6901, עמ' 1277, תיקון מס' 3

עדכון אחרון: הוראת סמנכ"ל 08/2009 עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות מ-24/6/2009 .
חלק זה הוא החלק השני של התוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. ראה חלק ראשון.

 • 8. הפרעות בתקשורת (ריפוי בדיבור) (תיקון: תשנ"ז)

במקרים שהטיפולים יבוצעו במכונים שמחוץ לקופת חולים, ישתתף המבוטח בסך של 24 ש"ח לטיפול והיתרה על חשבון הקופה, עד לתעריף של משרד הבריאות.
בטיפול בגמגום, מעבר לגיל 6 – תשתתף הקופה ב- 50% מעלות קורס אחד, או מעלות של סידרת טיפולים אחת, לריפוי בדיבור למגמגמים, אך לא יותר מ- 50% מתעריף הקורס ב"הדסה".

עדכון אחרון: ס"ח תשע"א, חוברת 2269, עמ' 123, תיקון של תיקון מס' 50 (תיקון 38 עדיין לא חוקק)
עדכון אחרון: ס"ח תשס"ח, חוברת 2161, עמ' 609, הוראת שעה עד 31/12/2010
עדכון אחרון: ק"ת תש"ע, חוברת 6901, עמ' 1277, הוראת שעה עד 31/12/2010
עדכון אחרון: ק"ת תש"ע, חוברת 6901, עמ' 1277, תיקון מס' 3

בנוסף- יש לבדוק השתתפות של ביטוח משלים של הקופות חולים או פוליסות בריאות במידה ויש.

הנחיות חדשות של משרד הבריאות

חלפה שנה מאז שהתחלנו את התהליך עם משרד הבריאות וכבר פורסמו הנחיות חדשות.

הנחיות חדשות של משרד הבריאות

לפני כשנתיים (ב- 2008) הקמנו בעמותה ועדה שעוסקת בחינוך ובריאות. הועדה החליטה תחילה להתמקד בגיל הרך. יש חשיבות רבה לטיפול מיידי כאשר מתחיל חוסר שטף בדיבור. לעיתים הטיפול נעשה בהדרכת הורים כיצד להתנהג בסביבת הילד. חשוב שתהליך ההפניה לטיפול והדרכת הורים יהיה מיידי.

בעקבות  פניה שלנו למשרד הבריאות הוקמה ועדה בנושא. הועדה פירסמה הנחיות חדשות בשבוע שעבר. לחץ כאן להנחיות החדשות של משרד הבריאות בנושא גמגום.

 

השארת תגובה