האם יש הבדל בין אדם מגמגם לאדם שאינו מגמגם?

מעבר לשוני בשטף הדיבור, יש מספר הבדלים בין אדם מגמגם לאדם שאינו מגמגם. אחד מהם הוא שתפקוד המוח בעת הדיבור שונה.
דבר זה התברר כתוצאה ממספר רב של מחקרים באמצעות PET, fMRI. כמו כן ישנם הבדלים בהתנהגויות מוטוריות  המתבטאות באיחור בהפקת הקול ופעולות של איברי ההגוי  ותיבת הקול. מצאו שאפילו הדיבור השוטף של אנשים מגמגמים  מראה תנועות איטיות יותר של השפתיים והלסת.

בנוסף מצאו שאצל ילדים שמגמגמים קיים סיכוי יותר גדול של היסטוריה של התפתחות הדיבור או השפה באיחור.
לא קיים הבדלים באופי, באינטליגנציה, או בבריאות הנפשית בין אדם מגמגם לאדם שאינו מגמגם. למעשה לא קיימים הבדלים בתחומים שאינם קשורים להפקת הדיבור.

מאת: ברברה דם- קלינאית תקשורת