שיתוף פעולה עם קלינאי תקשורת

באמב"י פועלים בשיתוף פעולה עם קלינאים לשם העמקה הדדית של הידע אודות הגמגום.

מיומנו של חנן הורביץ, יו"ר אמב"י:

ב-8 לאפריל התארחתי באוניברסיטת חיפה ודיברתי עם סטודנטים בשנה א' לקלינאות תקשורת. הפגישה התאפשרת תודות לדבי קסטל, ראש היחידה לחינוך ולהכשרה קלינית מהחוג להפרעות תקשורת. מטרת הפגישה הייתה לחשוף את הסטודנטים לאדם מגמגם, וללמוד ממקור ראשון על חווית האדם המגמגם.

ההרצאה התחלקה לשני חלקים: בחלק הראשון תיארתי בקצרה מהו גמגום, מהם מקורות הגמגום, ודיברתי על החוויה הכוללת של האדם המגמגם. בחלק השני תיארתי תובנות אשר הגעתי אליהן ואשר עזרו ועוזרות לי לא רק לשרוד אלא גם לצמוח, עם ועל אף הגמגום. לתובנות אלו אני קורא "עקרונות יסוד בהתמודדות מוצלחת עם גמגום".

 

כמו תמיד בהרצאות שכאלה, נהניתי מאד מהשיח עם הסטודנטים, מהשאלות הנהדרות, ומהרצון הכן שלהם להבין וללמוד. מפגשים מסוג זה מקרבים את האנשים המגמגמים ואת קלינאי התקשורת זה לזה. יחדיו נבין יותר ונעניק עזרה אפקטיבית יותר לאנשים מגמגמים ומשפחותיהם.

אחד העקרונות להבנת גמגום אשר דובר עליו הוא אנלוגיית הקרחון לגמגום. כאשר אנו מבינים את התמונה המלאה של הגמגום, הגישה שלנו אל ההתמודדות עמו תהיה יותר מוצלחת.