שבוע המודעות-כתבה ב YNET:על איתן פוס

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4590328,00.html

 

לקראת יום\שבוע המודעות הבינלאומי לגמגום איתן פוס מספר על החוויות שלו עם הגמגום לאורך חייו, כולל התמודדות עם הדיבור בצבא ובשלבים אחרים בחיים.
כמו כן, בכתבה זו ניתנים טיפים שונים להתמודדות עם גמגום.
לקראת יום\שבוע המודעות הבינלאומי לגמגום איתן פוס מספר על החוויות שלו עם הגמגום לאורך חייו, כולל התמודדות עם הדיבור בצבא ובשלבים אחרים בחיים.
כמו כן, בכתבה זו ניתנים טיפים שונים להתמודדות עם גמגום.
לקראת יום\שבוע המודעות הבינלאומי לגמגום איתן פוס מספר על החוויות שלו עם הגמגום לאורך חייו, כולל התמודדות עם הדיבור בצבא ובשלבים אחרים בחיים.
כמו כן, בכתבה זו ניתנים טיפים שונים להתמודדות עם גמגום.
לקראת יום\שבוע המודעות הבינלאומי לגמגום איתן פוס מספר על החוויות שלו עם הגמגום לאורך חייו, כולל התמודדות עם הדיבור בצבא ובשלבים אחרים בחיים.
כמו כן, בכתבה זו ניתנים טיפים שונים להתמודדות עם גמגום.
לקראת יום\שבוע המודעות הבינלאומי לגמגום איתן פוס מספר על החוויות שלו עם הגמגום לאורך חייו, כולל התמודדות עם הדיבור בצבא ובשלבים אחרים בחיים.
כמו כן, בכתבה זו ניתנים טיפים שונים להתמודדות עם גמגום.
לקראת יום\שבוע המודעות הבינלאומי לגמגום איתן פוס מספר על החוויות שלו עם הגמגום לאורך חייו, כולל התמודדות עם הדיבור בצבא ובשלבים אחרים בחיים.
כמו כן, בכתבה זו ניתנים טיפים שונים להתמודדות עם גמגום.
אמבי