נדחה- שימור תוצאות הטיפול

המפגש נדחה מה – 16 לספטמבר ל- 7 לאוקטובר. הקבוצת תירגול מתקיימת כרגיל.