משרות שירות המדינה מעודכנות

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פועלת כדי לשלב אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים, לרבות חיי העבודה.

מצורפים מכרזי כוח אדם עדכניים של נציבות שירות המדינה מיום 1 באוקטובר.

משרות מעודכנות

הנחיות למועמדים