מסמך של משרד הבריאות

 

מצורף מסמך של משרד הבריאות ,שמסדיר את הטיפול בגמגום.

המסמך מסביר מהי בעיית הגמגום,מה שכיחותה.

מי רשאי לאבחן את הבעייה?

מי מטפל בבעייה?

העתקים נשלחו לכל הארגונים הרלוואנטים.והתקווה היא שהמסמך יסדיר את הטיפול בגמגום.

למסמך המלא