יום המודעות לגמגום העולמי

ה- 22 באוקטובר הוא היום למודעות לגמגום הבינלאומי. בישראל אנו מקיימים את שבוע המודעות לגמגום בשבוע של ה- 16 בנובמבר בו יהיו פעילויות ברחבי הארץ.