חוסר שטף בדיבור -מידע להורים לילדים בגיל הרך

חוברת מידע להורים בנוגע לגמגום ילדים בגיל הרך-החוברת הופקה על ידי אמבי בסיוע מתן "הדרך שלנו לתת"