התמודדות עם הגמגום – חנן הורביץ

לקראת שבוע המודעות לגמגום בנובמבר 2014 חנן הורביץ כתב והעביר הרצאה בירושלים, תל אביב חיפה ובאר שבע.

הרעיון הכללי
 לבחון, לאתגר ולשנות את מחשבותינו לגבי גמגום ולגבי עצמנו
 שינוי דרכי מחשבה עשוי להקל על המאבק שמאפיין גמגום, ולשפר
סיכויי הצלחה של טיפול
 זה לאו דווקא בה במקום טיפול קליני
 אנחנו מנסים לפתור חידה )פזל( שיש בה הרבה מרכיבים
 המטרה היא תקשורת אפקטיבית, ולא שטף

 

מהו גמגום
" גמגום הוא הפרעת תקשורת שבה שטף הדיבור נשבר על ידי חזרות,
הארכות, או הפסקות לא נורמליות )ללא קול( של צלילים והברות"
 הבעיה היא לא חוסר היכולת לדבר, אלא הפרעה ליכולת לדבר במצבים
שונים
 מספר גורמים תורמים להתפתחותו של גמגום:
 גנטיקה
 ניורו-פיזיולוגיה
 התפתחות הילד והשפה
 דרישות סביבתיות
 ייתכנו שילוב של גורמים שמהווים Triggers לגמגום

 

לחץ כאן לקרוא את המאמר : למאמר המלא:מושגים בסיסיים בהתמודדות מוצלחת עם הגמגום