התאטרון חוזר לפעילות

לחובבי התאטרון- בספטמבר התאטרון חוזר לפעילות.