הנחיות חדשות של משרד הבריאות

חלפה שנה מאז שהתחלנו את התהליך עם משרד הבריאות וכבר פורסמו הנחיות חדשות.

הנחיות חדשות של משרד הבריאות

לפני כשנתיים (ב- 2008) הקמנו בעמותה ועדה שעוסקת בחינוך ובריאות. הועדה החליטה תחילה להתמקד בגיל הרך. יש חשיבות רבה לטיפול מיידי כאשר מתחיל חוסר שטף בדיבור. לעיתים הטיפול נעשה בהדרכת הורים כיצד להתנהג בסביבת הילד. חשוב שתהליך ההפניה לטיפול והדרכת הורים יהיה מיידי.

בעקבות  פניה שלנו למשרד הבריאות הוקמה ועדה בנושא. הועדה פירסמה הנחיות חדשות בשבוע שעבר. לחץ כאן להנחיות החדשות של משרד הבריאות בנושא גמגום.