הוספת סעיף גמגום בביטוח הלאומי

[embeddoc url="http://ambi.org.il/wp-content/uploads/2016/11/02_0001_150700.41.pdf" download="all"]

1. גמגום היום מופיע כסעיף נפרד בביטוח לאומי (סעיף 7א) בעקבות פעילות של אמבי בסיוע ח"כ אילן גילאון.
2. ניתן להוריד את טופס התביעה לקצבת נכות כללית (טופס 7801) באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.
טופס מהאתר של ביטוח לאומי
3. קצבת נכות כללית ניתנת למי שנקבעה לו נכות רפואית מזכה על פי החוק, ועקב הליקוי/ים איבד מכושרו להשתכר באופן חלקי או מלא.
יחד עם זאת, אדם שנקבע לו נכות רפואית בשיעור 20% ומעלה, יכול לפנות למחלקת שיקום לברר את זכויותיו.
4. הזכאות לקצבת נכות אינה מגבילה את המבוטח לעבוד/לפנות למשרה ציבורית.
במידה ומי שמקבל קצבת נכות מתחיל לעבוד, עליו לעדכן את הביטוח הלאומי במידע על הכנסותיו ולפי הנתונים ייבחנו את המשך זכאותו לקצבה.
5. במידה וברצונכם לקבל מידע על חוק נכות כללית, ניתן לפנות אלינו.

אגף גמלאות נכות
המוסד לביטוח לאומי

נ.ב.
לצפייה בספר הליקויים המלא של ביטוח לאומי בקישור הבא: לחץ כאן .
השינויים החדשים שנכנסו לתוקף בתקנון ביטוח לאומי מאפשרים לאנשים מגמגמים לקבל קצבת נכות במקרים מסוימים.
אף על פי שאנשים מגמגמים רבים לא מחשיבים את הגמגום שלהם כנכות, ישנם מקרים בהם הגמגום מפריע לאדם המגמגם למצוא עבודה ההולמת את קישוריו וניסיונו, ולעתים אף יכול לפגוע ביכולת להשתכר ולהתפרנס בכבוד, הקצבה נועדה לסייע במקרים כאלה.

*מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, האמור לעיל פונה לשני המינים כאחד!