אסיפה כללית

האסיפה הכללית תתקיים ביום ג' ה 29/7/14 שעה 17:00

בחדר הדיונים של עו"ד אבי קורן בבית גיבור רחוב מנחם בגין בר"ג 7, קומה 12, רמת גן

על הפרק:
– הצגת המאזן הכספי של אמב"י
– הצגת פעילות העמותה
– ועוד